Foto: startap.cat / Ajuntament Santa Coloma de Queral

S'acaba la primera fase dels treballs de substitució de la coberta de l’antic sindicat agrícola

El passat 21 de juliol van començar els treballs de substitució de la coberta de l’edifici de l’antic Sindicat Agrari de Santa Coloma, situat al carrer Francesc Moragas, 6. Un edifici que va ser adquirit per l’Ajuntament l’estiu passat.  L’actual coberta de fibrociment de l’edifici de l’antic sindicat tenia importants filtracions d’aigua i hi ha zones del sostre on l’estructura ha col·lapsat, deixant part de la mitgera veïna al descobert. És per això que els treballs han començat per la substitució d’aquest coberta. L’execució d’aquesta obra té un pressupost de 93.579,82 euros (IVA inclòs) i va a càrrec de l’empresa BOSCIREM S.L. L’obra està finançada a través d’una subvenció de la línia PAM 2020 de la Diputació de Tarragona. 

La primera fase dels treballs, l’enderroc de la coberta de fibrociment i tota l’estructura horitzontal va acabar el passat 27 de juliol. Ara, fins d’aquí dos mesos no es podran reprendre els treballs, que hauran d’acabar amb un nou sistema estructural fet de bigues de fusta laminada i la construcció de la nova coberta lleugera. L’endarreriment de la segona fase de l’obra és degut a que a causa de la pandèmia, hi ha falta d’estoc d’aquestes bigues de fusta i tardaran unes setmanes a arribar. Està previst que a finals d’octubre l’edifici de l’Antic Sindicat torni a estar cobert de nou.

Part de l’edifici del Sindicat Agrícola, que presumiblement contenia l’accés principal des de la Carretera de Montblanc, ja es va enderrocar i en el seu lloc es va edificar un edifici d’habitatges, durant els anys 70 del segle passat.

L’edifici és un dels últims vestigis d’estil modernista que queda al poble, amb una façana en xamfrà de gran interès patrimonial. Una instal·lació agrària amb volumetria i estètica catedralícia, que recorda l’estil del cellers cooperatius veïns però que a diferència de les zones productores de vi, era un edifici dedicat a l’emmagatzematge i distribució de cereal i adobs; un clar testimoni de l’impuls d’aquestes organització agrària en un període econòmic de notable importància a la nostra vila.